Schade aan vaccins/verpakking van de vaccins/koude keten onderbroken

Bij schade aan vaccins/verpakking van de vaccins dient u een Schademeldformulier in te vullen en in te sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.

Indien de koude keten van de vaccins is onderbroken, dient u het Meldformulier onderbroken koude keten in te vullen en in te sturen. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een oplossing te vinden.