Bestelling wijzigen

Wijziging van uw bestelling kunt u tot 8 dagen voorafgaand aan uw levering in de webapplicatie maken.
Wijzigingen in de laatste week voor de levering zijn alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en zijn niet gegarandeerd. Wij vragen u dan ook er zelf alles aan te doen om de zending op de door u opgegeven dag van levering in ontvangst te nemen. In geval leveringsdag of –adres desondanks toch aangepast moet worden in de laatste week voor levering, heeft dit gevolgen voor de logistieke processen bij de transporteur. Deze gecorrigeerde zending gaat niet via de normale route. Voor een levering die in de laatste week wordt aangepast ontvangt u geen pre-alert. Een alsnog ontvangen pre-alert op basis van uw originele bestelling kunt u dan als niet verzonden beschouwen.