Bewaren vaccins

De handhaving van de koude keten (cold chain) is van uiterst belang voor de houdbaarheid en werkzaamheid van de vaccins.

De kwaliteitseisen van de opslag van de pneumokokkenvaccins zijn aangescherpt om te borgen dat vaccins onder de juiste condities worden bewaard.

Om de griep- en de pneumokokkenvaccins te kunnen bewaren dient er ook de beschikking te zijn over voldoende koelcapaciteit.