Bijwerkingen

Griepachtige verschijnselen komen vaak voor na vaccinatie met een COVID-19-vaccin. Deze klachten verdwijnen meestal binnen 2 dagen. Toch is het ook na vaccinatie belangrijk om bij klachten op COVID-19 te testen.

Zorgverleners zijn conform de Geneesmiddelenwet artikel 78 verplicht om ernstige en onverwachte postvaccinale reacties te melden aan Bijwerkingencentrum Lareb. Meld dus altijd, onder vermelding van het chargenummer van het betreffende vaccin:

 • bij ernstige gebeurtenissen, zoals ziekenhuisopnamen, blijvende invaliditeit of overlijden, ongeacht de vraag of er al dan niet een causaal verband is
 • bij onverwachte of bijzondere bijwerkingen
 • bij twijfel over vervolgvaccinaties
 • bij onrust of negatieve publiciteit
 • alles wat u verder van belang vindt

Professionals kunnen rechtstreeks contact opnemen met Bijwerkingencentrum Lareb voor overleg en het melden van postvaccinale verschijnselen en/of bijwerkingen.

 • Zorg dat u toestemming heeft van de betreffende patiënt om relevante medische en andere informatie aan Bijwerkingencentrum Lareb door te geven.
 • Noteer de toestemming in het dossier.
 • Vermeld bij uw melding het chargenummer van het betreffende vaccin.

Voor het melden van een vermoede bijwerking na een COVID-19-vaccinatie heeft Bijwerkingencentrum Lareb een speciaal COVID-19-meldformulier.

Gevaccineerde personen kunnen zelf ook bijwerkingen melden via dit meldformulier op de website van Bijwerkingencentrum Lareb.

Praktische gegevens van het bijwerkingencentrum Lareb:

 • Telefoon 073-646 97 00 (algemeen nummer, met keuzemenu-items voor professionals), op werkdagen van 9.00-17.00 uur
 • E-mail: info@lareb.nl
 • Website: www.lareb.nl

Lareb is een vaccinatiekennisbank gestart. Deze kennisbank geeft informatie over bijwerkingen en vermeende bijwerkingen van vaccins voor publiek en professionals. Informatie via https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge