Melden bijwerkingen

Belangrijk: meld, ook bij vermoedens van, elke bijwerking bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum LAREB. U bent als arts hiertoe ook verplicht volgens de Geneesmiddelenwet. U hoeft niet uit te zoeken of de klachten/verschijnselen daadwerkelijk door de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie komen. Zie voor actuele informatie over de bijwerkingen: