Declareren locatiekosten

Wanneer er binnen uw praktijk sprake is van gemaakte locatiekosten tijdens de eerste en tweede vaccinatieronde (in 2021), die de gemeente niet voor haar rekening heeft genomen en waarover u een mail met informatie van het ministerie van VWS heeft ontvangen, kunt u uw locatiekosten declareren via SNPG.

Locatiekosten kunt u via de webapplicatie declareren op de momenten dat deze daarvoor opengesteld is 2022. Heeft u deze kosten nog niet gedeclareerd, dan kan dat ook nog in de volgende declaratieperioden dit jaar. Hier kan sprake van zijn, omdat u er nog niet aan toegekomen ben of wanneer de declaratie die u in de eerste declaratieperiode heeft ingediend afgekeurd is. De eerste twee declaratieperiodes hebben plaatsgevonden. Na de zomer zal de applicatie nog één of meerdere keren opgezet worden om uw declaratie in te kunnen dienen. Wij informeren u t.z.t. hierover via een alert.

U kunt alleen kosten voor de huur van de locatie indienen. Extra kosten zoals koffie, thee, verkeersregelaars etc. worden niet vergoed.

Wanneer u de locatiekosten samen met andere praktijken heeft gemaakt, dan geeft u naast uw eigen praktijk AGB-code, ook de praktijk AGB-code(s) op van de andere praktijk(en). Alle AGB-codes die u hier invoert, dienen bij SNPG bekende AGB-codes te zijn.

U dient een factuur, waarin de locatiekosten gespecificeerd zijn, in PDF-formaat bij te sluiten. Hierop dienen de volgende gegevens van de declarerende partij goed leesbaar te zijn:

  • Naam en adres van de praktijk
  • AGB-code
  • Factuurnummer
  • Naam en adres van de gehuurde locatie
  • Data waarop u de locatie heeft gehuurd

Zonder factuur in PDF-formaat kunt u geen declaratie indienen.

Omdat u uw declaratie eenmalig door kunt geven, is het van belang om de benodigde gegevens te verzamelen voordat u start met de declaratie.

Uw declaratie wordt ter beoordeling bij het ministerie van VWS voorgelegd. Zodra akkoord is gegeven, kunnen wij opdracht tot uitbetaling geven. Wij streven ernaar om de uitbetaling binnen 4 weken plaats te laten vinden.