Declareren locatiekosten

⚠ U kunt via SNPG vanaf 1 mei 2023 geen declaraties voor COVID-19-vaccinatie meer indienen.

Wanneer er binnen uw praktijk sprake is van gemaakte locatiekosten tijdens de eerste en tweede vaccinatieronde met AstraZeneca (in 2021), die de gemeente niet voor haar rekening heeft genomen en waarover u een mail met informatie van het ministerie van VWS heeft ontvangen, kon u tot en met 30 april 2023 uw locatiekosten declareren via SNPG.

U kon alleen kosten voor de huur van de locatie indienen. Extra kosten zoals koffie, thee, verkeersregelaars etc. werden niet vergoed.

Wanneer u de locatiekosten samen met andere praktijken heeft gemaakt, dan gaf u naast uw eigen praktijk AGB-code, ook de praktijk AGB-code(s) op van de andere praktijk(en). Alle AGB-codes die u hier invoerde, diendn bij SNPG bekende AGB-codes te zijn.

U diende een factuur, waarin de locatiekosten gespecificeerd waren, in PDF-formaat bij te sluiten. Hierop diende de volgende gegevens van de declarerende partij goed leesbaar te zijn:

  • Naam en adres van de praktijk
  • AGB-code
  • Factuurnummer
  • Naam en adres van de gehuurde locatie
  • Data waarop u de locatie heeft gehuurd

Zonder factuur in PDF-formaat kon u geen declaratie indienen.

Omdat u uw declaratie eenmalig door kon geven, was het van belang om de benodigde gegevens te verzamelen voordat u startte met de declaratie.

Uw declaratie voor locatiekosten is ter beoordeling bij het ministerie van VWS voorgelegd. Zodra akkoord gegeven was, hebben wij opdracht tot uitbetaling gegeven.