Vergoeding

Als huisartsenpraktijk kunt u tarieven declareren voor elke vaccinatie die u heeft uitgevoerd (vanuit de huisartsenpraktijk en thuisvaccinaties). Daarnaast kunt u een bedrag per ingeschreven patiënt declareren, als vergoeding voor de tijd en kosten die zijn gaan zitten in extra werkzaamheden en patiëntenvoorlichting.
Het is afhankelijk van het soort vaccinatie (reguliere covid-vaccinatie (basisserie) of herhaalvaccinatie) en de doelgroep (niet-mobiel, wonend in instelling of mobiel) hoe en bij wie u deze tarieven kunt declareren. 

De 3e declaratieperiode van 10 oktober tot en met 30 november 2022 is inmiddels afgelopen. Vanaf 1 februari 2023 tot en met 30 april zal de webapplicatie weer opengesteld worden om uw nog niet ingediende declaraties (alsnog) in te kunnen dienen. Dit is tevens de laatste periode waarin declaratie ingediend kunnen worden. Daarna is het niet meer mogelijk dit via SNPG te doen.

Via de link ‘Declareren vaccinaties‘ leest u voor welke vaccinaties u kunt declareren (zie ook in het menu rechts).

Via de link ‘Declareren ION‘ kunt u meer informatie vinden over de vergoedingen die u kunt declareren (zie ook in het menu rechts).

⚠ Vaccinaties toegediend vanaf 1 januari 2023 kunnen niet meer via SNPG gedeclareerd worden.

De financiering van COVID-19-vaccinaties loopt vanaf 1 januari 2023 via de regionale GGD’en. U kunt nog steeds opgetrokken spuiten ophalen bij uw lokale GGD voor het vaccineren van niet-mobiele thuiswonenden. De gemaakte kosten kunt u vervolgens ook bij de GGD declareren. De GGD houdt bij hoeveel opgetrokken spuiten u ophaalt. De tarieven die hiervoor zijn afgesproken, blijven hetzelfde. De kosten kunnen met terugwerkende kracht gedeclareerd worden voor vaccinaties die tussen 1 januari 2023 en heden toegediend zijn.

Wij raden u aan om contact op te nemen met uw lokale GGD-regio over de nieuwe wijze van declareren, voor u overgaat tot het toedienen van COVID-19-vaccinaties.

Heeft u vragen over de nieuwe declaratieroute? Neem dan contact op met uw lokale GGD-regio.

 

Activiteiten die u heeft verricht onder verantwoordelijkheid van de GGD, kunt u declareren bij de regionale GGD. De financiering zal dan verlopen via de GGD-meerkostenregeling VWS. De GGD betaalt de huisartsen die ingezet worden bij het vaccineren.

Declaraties via de GGD:  

  • Het zetten van boostervaccinaties bij zorginstellingen zonder medische dienst. Het tarief is € 41,35 per vaccinatie.
  • Het zetten van boostervaccinaties in de eigen praktijk op verzoek van de GGD. Hiervoor gelden de maximale uurtarieven van de GGD, overdag € 81,13 en ANW € 96,13. 
  • Het beschikbaar stellen van personeel aan de GGD voor onder andere administratieve taken. Het tarief is € 35,- per uur.

Huisartsen die meehelpen op de GGD-vaccinatielocaties worden door de GGD betaald. Deze werkwijze is bekend van eerder. Hiervoor gelden de maximale uurtarieven van de GGD, overdag € 81,13 en ANW € 96,13.  

De declaraties van de eerste boostercampagne kunnen al ingediend worden bij de regionale GGD. Dit gaat middels een formulier dat uw regionale GGD gedeeld heeft. U kunt hierover contact opnemen met uw regionale GGD.