Selecteren, uitnodigen en informeren

Selecteren

Aan huisartsen wordt momenteel in de COVID-19-(booster)vaccinatie een bijdrage gevraagd voor een aantal groepen patiënten. Deze groepen vindt u ‘Voorbereiding’ onder ‘Huisartsenpraktijken: selectie en uitnodigen’.

Uitnodigen

Informatie over het proces voor de verschillende routes voor de groepen waar huisartsen een rol in spelen, vindt u in de verschillende werkwijzen. Deze werkwijzen vindt u op de volgende pagina van het RIVM.

Informeren

De huisarts is volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om patiënten goed te informeren. De patiënt mag geen dwang ervaren. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn belangrijke basisprincipes bij het informeren.

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen van voorlichting vindt u via het RIVM en de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de KNMG.