Toedienen van de vaccins

Wie geven de vaccinaties?

De vaccinaties worden gegeven door artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.  Verpleegkundigen en doktersassistenten mogen alleen vaccineren als zij daarvoor zijn aangewezen door een arts, een verpleegkundig specialist Algemene gezondheidszorg of een physician assistent.
Doktersassistenten mogen alleen vaccineren in aanwezigheid van een arts. Zie ook de informatie bij ‘Vaccineren’ onder ‘Wie mag vaccineren?’.

Aantal doses per vaccinflacon

  • Voor het Pfizer/BioNTech (Comirnaty) vaccin is een speciale techniek ontwikkeld om  zoveel mogelijk doses uit de flacons te halen. Alleen zorgmedewerkers die hiervoor een training hebben gevolgd mogen de doses op deze manier gereed maken ;
  • Uit de vaccinflacon van Moderna mogen maximaal elf doses gehaald worden;
  • Uit de vaccinflacon van AstraZeneca mogen maximaal twaalf doses gehaald worden.

Uitgebreide instructies over het klaarmaken en vervoer van vaccins staan in de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.