Centrale ondersteuning vanuit RIVM

RIVM-HELPDESK
Voor uitvoeringsvragen kunt u terecht bij de RIVM- helpdesk via nummer 088 6788900. Hierbij zijn de volgende keuzeopties beschikbaar:

  • Optie 1: Logistieke vragen: vragen over vaccins, vaccinlevering, vaccinbeheer, productklachten en vaccinincidenten. NB. voor vragen over het vaccinatieproces van uw organisatie kunt u contact opnemen met uw koepelorganisatie.
  • Optie 2: Medisch-inhoudelijke vragen: vragen waarop het antwoord niet te vinden is in de professionele richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie en niet op de webpagina COVID-19-vaccinatie voor professionals op de RIVM-website.
  • Optie 3: Registratievragen: opvragen van vaccinatiegegevens, voor zover in CIMS geregistreerd
  • Optie 4: Uitvoeringsvragen over vaccinatie van zorgprofessionals
  • Optie 5: Uitvoeringsvragen over vaccinatie van bewoners in verpleeghuizen en instellingen gehandicaptenzorg: Voor vragen van verpleeghuizen en instellingen gehandicaptenzorg over het vaccineren van cliënten die niet beantwoord kunnen worden door de koepelorganisatie. Bewoners/cliënten en wettelijk vertegenwoordigers die bellen met vragen verwijzen we naar de eigen instelling of het algemene nummer.

Op de website coronavaccinatie.nl is meer algemene informatie te vinden over de vaccins (zoals ontwikkeling vaccins, volgorde van doelgroepen, beleidsinformatie).