Aflevering vaccins

Bij ontvangst van de vaccins dient u de levering op juistheid te controleren.

Het is belangrijk voor de kwaliteit van de COVID-19-vaccins om de vaccins na levering zo snel als mogelijk in de originele verpakking in de medische koelkast te plaatsen.

Het vaccin moet op de juiste manier bewaard worden om de werkzaamheid te behouden. Door te voldoen aan de kwaliteitseisen kunt u waarborgen dat de vaccins hun werkzaamheid behouden.