Bestellen naalden / bijbehorende middelen / registratiekaarten

Samen met de COVID-19-vaccins, mochten deze (weer) besteld kunnen worden (dit is nu dus niet mogelijk), worden de volgende zaken gratis geleverd, zonder dat u deze apart moet bestellen.

  • Veiligheidsnaalden
  • Spuiten
  • Opzuignaalden
  • stickers met batchnummer voor de vaccinatieregistratiekaartjes

Bovenstaande informatie is gebaseerd op eerdere bestelmomenten. Mocht dit voor eventueel toekomstige bestelmomenten anders zijn, omdat het beleid hierop aangepast wordt, zullen wij u hierover informeren via de alert waarin wij u ook informeren over een eventuele bestelmogelijkheid.

Voor overige informatie over het selecteren, bestellen, uitnodigen, vaccineren en registreren van de vaccinaties verwijzen wij u naar de praktijkhandleiding van het NHG.

De vaccinatieregistratiekaarten moeten wel apart besteld worden. Deze kunt u in de webapplicatie van SNPG bestellen (alleen wanneer u ook vaccins kunt bestellen). Deze optie krijgt u nadat u de vaccins besteld heeft.