Huisartsenpraktijken: selectie en uitnodigen

Hier vindt u informatie die u als huisarts nodig heeft voor het selecteren, uitnodigen en eventueel vrijwillig vaccineren van kwetsbare patiënten die niet via de reguliere route in aanmerking komen voor de (booster)vaccinatie. Op de website van het RIVM vindt u informatie die u als huisarts nodig heeft voor het selecteren en uitnodigen van uw patiënten met het syndroom van Down, het vaccineren van uw niet-mobiele thuiswonende patiënten en eventueel vrijwillig vaccineren van kwetsbare patiënten in het kader van fijnmazig vaccineren. 

Aan huisartsen wordt momenteel een bijdrage gevraagd voor de volgende groepen patiënten: 

Najaar 2022 (herhaalprik)

  • Griepgroep 60-:  deze patiënten selecteren en uitnodigen.
  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten van 12 of 18 jaar en ouder (dit hangt nog af van de : deze patiënten vaccineren. Als dat niet mogelijk is, deze patiënten aanmelden bij GGD.
  • Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van huisarts vallen: op verzoek van instellingen aanleveren van contra-indicaties. De instelling vraagt indien nodig informatie aan u met behulp van het formulier contra-indicaties (de link naar het formulier volgt in de komende alert).

Herhaalprik tegen corona (2e booster)

  • Niet-mobiele thuiswonende patiënten van 60 jaar en ouder (en mensen die dit jaar 60 worden) en niet-mobiele thuiswonende patiënten met het syndroom van Down van 18 jaar en ouder: vaccineren van deze patiënten. Als dat niet mogelijk is, deze patiënten aanmelden bij GGD.   
  • Patiënten met het syndroom van Down van 18 jaar en ouder die medische zorg van hun huisarts ontvangen en thuis of in een instelling zonder medische dienst wonen: selecteren en uitnodigen van deze patiënten voor vaccinatie bij de GGD. Het gaat alleen om patiënten die bij de huisarts op naam zijn ingeschreven.  
  • Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van huisarts vallen: alleen op verzoek van instellingen aanleveren van contra-indicaties. 

Booster en Basisvaccinatiecampagne 

  • Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen: alleen op verzoek van instellingen aanleveren van contra-indicaties. 
  • Op vrijwillige basis vaccineren: van niet mobiele thuiswonende patiënten,  patiënten in instellingen en in het kader van fijnmazig vaccineren. 
  • Patiënten met een allergische reactie: verwijzen van deze patiënten naar een allergoloog. 

Informatie over het proces voor de bovengenoemde routes vindt u in de verschillende werkwijzen. Deze werkwijzen vindt u ook op de website van het RIVM.