Flitspeiling opkomst griepvaccinatie

Het RIVM heeft een flitspeiling laten uitvoeren bij de doelgroep van de griepvaccinatie om gevoel te krijgen bij de intentie om al dan niet een griepvaccinatie te halen in het najaar. De peiling is begin mei door onderzoeksbureau MarketResponse uitgevoerd. Bij de 18-59-jarigen met een medische indicatie zien we dat ten opzichte van vorig jaar 5% meer van plan is een griepvaccinatie te halen. Bij de 60-plussers is dit gemiddeld 7% extra ten opzichte van vorig jaar. Er is vooral een stijging bij de 18-29-jarigen en de 60-69-jarigen. Daarnaast geeft in beide leeftijdsgroepen 12% aan nog niet te weten of zij dit jaar een griepvaccinatie halen. De uitkomsten betreffen natuurlijk een momentopname. Het is onzeker hoe de intentie zich uiteindelijk vertaalt in daadwerkelijk gedrag in het najaar en welke ontwikkelingen er nog zijn op het gebied van COVID-19, ook in relatie tot de griepvaccinatie. In 2018 was de vaccinatiegraad 51,3%.

Bij deze resultaten is het goed om te realiseren dat in de peiling 59% aangaf vorig jaar de griepvaccinatie te hebben gehaald. Dit is ongeveer 7% hoger dan de percentages die wij de afgelopen jaren terugzagen in de vaccinatiegraad, namelijk 51,3% in 2018, mogelijk iets hoger in 2019. Het is gebruikelijk dat in dergelijke onderzoeken het percentage dat aangeeft deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken hoger ligt dan in werkelijkheid het geval is. Daarom hebben we ons in de flitspeiling vooral gericht op de verwachte verandering t.o.v. vorig jaar. In de flitspeiling geeft 62% van de 18-59-jarigen aan dit jaar de griepvaccinatie te halen en 64% van de 60-plussers. Dat is t.o.v. 2019 een absolute stijging van 3 resp. 5%-punt en een procentuele groei van 5 resp. 7%.

Als we uitgaan van een vaccinatiegraad van ongeveer 52,5% (dit is een schatting, het definitieve cijfer is in september bekend) in 2019 en een groei van 7%, dan is de absolute stijging 3,7%-punt. Daarmee komen we uit op ruim 56% (52,5 + 3,7) van de doelgroep. Hierin hebben we dan niet de groep twijfelaars meegenomen. 12% gaf aan nog niet te weten of ze een griepprik gaan halen. Uit ervaring weten we dat intentie en gedrag vaak behoorlijk uit elkaar kunnen liggen. Daarnaast hebben zoals eerder aangegeven relatief meer mensen aan de peiling deelgenomen die aangaven een griepprik te hebben gehaald dan in werkelijkheid het geval is. De peiling is op dit moment een representatieve weergave van de intentie van de doelgroep van de griepvaccinatie. De uiteindelijke deelname hangt natuurlijk af van de COVID-19-ontwikkelingen, ook in relatie tot de griep(vaccinatie). Bij de twijfelaars geeft 1 op de 5 aan dat COVID-19 een reden is voor twijfel.