Registreren vaccinaties

Na het vaccinatiespreekuur is het belangrijk dat de vaccinatie op de juiste wijze in het HIS wordt geregistreerd. Eenduidige registratie (wie vaccineert u met welk vaccin (chargenummer) en wanneer) is bijvoorbeeld van belang voor het detecteren van potentiële batch- gerelateerde problemen (essentieel bij met name ernstige bijwerkingen), het snel kunnen benaderen van de patiënt en vaccins van elkaar te onderscheiden.  Ook wordt de landelijke vaccinatiegraad door Nivel bepaald op basis van in de huisartsenpraktijk geregistreerde gegevens. Wij wijzen daarom nogmaals op de verplichting op patiëntniveau het batchnummer en het toegediende vaccin als medicatievoorschrift te registeren. Registratie van vaccinatie is ook van groot belang in verband de declaratie bij SNPG.

Registratie gebeurt op dit moment in huisartspraktijken niet altijd volledig. Praktijken registreren de vaccinaties vaak al jaren op dezelfde manier, terwijl de registratie-eisen sinds invoering van de pneumokokkenvaccinatie zijn uitgebreid. We vragen daarom extra aandacht voor een juiste registratie. 

In principe bevat iedere levering maar één batchnummer per vaccinsoort. Het RIVM-DVP streeft ernaar per levering slechts één chargenummer te sturen. Voor- en naleveringen kunnen wel een ander chargenummer hebben dan de hoofdlevering. Het is bij de registratie dan ook belangrijk dat u in uw administratie onderscheid maakt in de voor-, hoofd- en nalevering. 

Zeker als u meerdere chargenummers heeft ontvangen is het belangrijk dat u tijdens het vaccineren goed bijhoudt met welk chargenummer u vaccineert, zodat dit correct in uw administratie opgenomen kan worden.

De vaccinatie wordt op de juiste wijze vastgelegd via de preventiemodule in een episode onder ICPC R44 (immunisatie/preventieve medicatie), aangevuld met een medicatievoorschrift voor het griep- of pneumokokkenvaccin. Door het vaccin ook als medicatievoorschrift te registreren, blijft duidelijk om welk vaccin het gaat. Van de toegediende vaccinaties wordt daarnaast het batchnummer vastgelegd als onderdeel van het voorschrift. Hiermee kan snel nagegaan worden of er een oorzakelijk verband is tussen het toegediende vaccin en een (al dan niet ernstige) bijwerking kort na vaccinatie.

De HIS-leveranciers ondersteunen u hierin met een eenvoudige (semi)automatische handeling. De invulling hiervan verschilt per HIS-leverancier. Indien u alle stappen uit de preventiemodule doorloopt wordt de vaccinatie automatisch juist geregistreerd. We willen u vragen dit jaar extra aandacht te hebben voor juiste registratie (dit kan er uit als we het eerder plaatsen).