Registreren weigeraars

Bij de griepvaccinatiecampagne is het mogelijk om een patiënt als griepweigeraar in het HIS te registreren. Bij het NPPV wordt een patiënt maar eens in de vijf jaar uitgenodigd. Er kunnen nieuwe inzichten komen en patiënt kan zich in die langere periode nog bedenken. Derhalve is ons advies om wel een notitie in het HIS systeem te maken als een patiënt aangeeft niet gevaccineerd te willen worden, maar de patiënt over vijf jaar wel opnieuw een uitnodiging te sturen volgens het programma. Bij patiënten die echt nooit gevaccineerd willen worden en erop staan om niet meer opgeroepen te worden kan deze functie worden gebruikt.