Registreren weigeraars

Registreer de weigeraars van wie het volgens u klinisch relevant is om te weten dat zij geen griepvaccinatie hebben gehad. Patiënten die nadrukkelijk aangeven geen griepvaccin wensen te ontvangen hoeft u niet jaarlijks opnieuw uit te nodigen.