Evalueren en bijhouden

Verwerk het hele jaar door mutaties in het bestand van geïndiceerde patiënten binnen uw organisaties. Let met name op:

  • Nieuwe patiënten
  • Bestaande patiënten die tot de risicogroep zijn gaan behoren

Voor een optimaal verloop van het Nationaal Programma Grieppreventie en/of Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen is het van groot belang dat de uitvoering continu verbetert en daar hebben we ook uw hulp bij nodig.

SNPG, DVP en RIVM-CvB evalueren jaarlijks hun aandeel in de campagne.

Belangrijk:
Ken aan ieder arts-patiëntcontact een ICPC-code toe.