Proces

Het is heel belangrijk om de griepvaccinatiecampagne en/of pneumokokkenvaccinatiecampagne systematisch te evalueren. Noteer tijdens de uitvoering zaken die beter en/of anders kunnen.

Bespreek aan het eind van de campagne met de betrokken uitvoerenden wat goed ging en wat beter kan. Maak hier een actielijst van.

Gebruik de volgende vragen bij het evalueren:

  • Zijn de vaccins altijd tussen 2°C en 8°C bewaard?
  • Zijn er patiënten die aan de criteria voldoen, maar niet persoonlijk en schriftelijk (inclusief briefpapier met infographic) zijn uitgenodigd?
  • Is het vaccinatiespreekuur goed verlopen?
  • Waren alle uitvoerenden bevoegd en voldoende bekwaam?
  • Is voor volgend jaar extra scholing van uitvoerenden wenselijk?
  • Zijn mogelijke bijwerkingen gemeld bij Lareb?
  • Is snel traceerbaar welke patiënt met welk chargenummer is gevaccineerd?

U kunt voor de evaluatie gebruik maken van deze Checklist.