Vaccins en lege spuiten

U dient zelf zorg te dragen voor de afvalverwerking van vaccins. Vernietig de niet meer te gebruiken vaccins op de normale wijze, evenals de gebruikte spuiten. Dit materiaal valt onder de bijzondere afvalstoffen en alleen een erkende vervoerder mag dit transporteren.