Mantelzorgers

Griepvaccinatie
De griepvaccinatie voor mantelzorgers wordt niet vergoed vanuit het NPG.

Om personen uit risicogroepen extra te beschermen, kunt u mantelzorgers van personen met een zeer hoog risico op een ernstige ziekte en sterfte door griep adviseren zich te laten vaccineren.

De indicaties die gelden voor de jaarlijkse griepvaccinatie zijn niet gelijk aan de indicaties die golden voor de vaccinatie tijdens de pandemie in 2009.

Pneumokokkenvaccinatie
De pneumokokkenvaccinatie voor mantelzorgers wordt niet vergoed vanuit het NPPV.

Om personen uit risicogroepen extra te beschermen, kunt u mantelzorgers van personen met een zeer hoog risico op een ernstige ziekte en sterfte door griep adviseren zich te laten vaccineren.