Nederlanders in het buitenland

Nederlanders woonachtig in het buitenland of woonachtig in Nederland met Belgische huisarts
Nederlanders met een indicatie voor de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie, maar die woonachtig zijn in het buitenland, komen niet in aanmerking voor vaccinatie vanuit het NPG en/of NPPV.

Nederlanders met een indicatie voor de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie en woonachtig in de grensstreek met een Belgische huisarts kunnen in aanmerking komen voor vaccinatie vanuit het NPG en/of NPPV.

Overwinteraars
Overwinteraars met een indicatie voor de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie die tijdens de vaccinatiecampagne niet in Nederland verblijven kunnen een vaccinatie eerder krijgen (vanaf medio/eind september). Hiervoor kunt u een voorlevering van vaccins aanvragen.
LET OP: Een voorlevering wordt wel als aparte levering aangemerkt, dit in verband met eventuele leverkosten die worden gerekend vanaf de vierde levering.

Mensen met een indicatie voor de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie die tijdens de vaccinatiecampagne in het buitenland verblijven, kunnen op eigen kosten de vaccinatie in het buitenland aanvragen.