Trekkende bevolkingsgroepen

Griepvaccinatie
Personen uit de trekkende beroepsbevolking met een indicatie voor de griepvaccinatie vallen onder het NPG.

Onder de trekkende beroepsbevolking behoren personen die werkzaam zijn in het:

  • circusbedrijf
  • kermisbedrijf
  • binnenvaartbedrijf

De meesten hebben een domicilieadres (inschrijving in het bevolkingsregister) aan wal of een vaste winterstandplaats. Hier hebben zij ook hun reguliere huisarts. Deze huisarts verzorgt de niet-urgente en preventieve zorg. Daaronder valt ook de griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Personen uit de trekkende beroepsbevolking met een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie vallen onder het NPPV.

Onder de trekkende beroepsbevolking behoren personen die werkzaam zijn in het:

  • circusbedrijf
  • kermisbedrijf
  • binnenvaartbedrijf

De meesten hebben een domicilieadres (inschrijving in het bevolkingsregister) aan wal of een vaste winterstandplaats. Hier hebben zij ook hun reguliere huisarts. Deze huisarts verzorgt de niet-urgente en preventieve zorg. Daaronder valt ook de pneumokokkenvaccinatie.