Ziekenhuizen

Griepvaccinatie
Patiënten die een indicatie hebben voor de griepvaccinatie en tijdens de griepvaccinatiecampagne in een ziekenhuis verblijven, vallen wel onder het NPG. Omdat deze patiënten tijdelijk in het ziekenhuis verblijven en bij een huisarts zijn ingeschreven, moet het ziekenhuis met de huisarts overleggen wie het vaccin toedient.

  • Het ziekenhuis kan vaccins voor deze patiënten kosteloos bestellen via SNPG.
  • De toediening van het vaccin wordt niet vergoed door SNPG.
  • Als de huisarts deze patiënten vaccineert dan kan de huisarts de griepvaccins voor deze patiënten in zijn/haar bestelling meenemen.

Pneumokokkenvaccinatie
Patiënten die een indicatie hebben voor de pneumokokkenvaccinatie en tijdens de pneumokokkenvaccinatiecampagne in een ziekenhuis verblijven, vallen wel onder het NPPV. Omdat deze patiënten tijdelijk in het ziekenhuis verblijven en bij een huisarts zijn ingeschreven, moet het ziekenhuis met de huisarts overleggen wie het vaccin toedient.

  • Het ziekenhuis kan vaccins voor deze patiënten kosteloos bestellen via de SNPG.
  • De toediening van het vaccin wordt niet vergoed door SNPG.
  • Als de huisarts deze patiënten vaccineert dan kan de huisarts de pneumokokkenvaccins voor deze patiënten in zijn/haar bestelling meenemen.