Psychiatrische instellingen/GGZ instellingen

Griepvaccinatie
Personen met een indicatie voor de griepvaccinatie die in een psychiatrische of GGZ-instelling verblijven, vallen wel onder het NPG.

  • U bestelt de vaccins voor deze patiënten kosteloos bij de SNPG.
  • De toediening van het griepvaccin wordt niet vergoed.
  • Heeft de patiënt een huisarts? Dan spreekt u met de huisarts af wie de vaccinatie toedient.
  • Als de huisarts deze patiënt vaccineert, dan neemt de huisarts het griepvaccin voor deze patiënt in zijn/haar bestelling mee.

Pneumokokkenvaccinatie
Personen met een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie die in een psychiatrische of GGZ-instelling verblijven, vallen wel onder het NPPV.

  • U bestelt de vaccins voor deze patiënten kosteloos bij de SNPG.
  • De toediening van het pneumokokkenvaccin wordt niet vergoed.
  • Heeft de patiënt een huisarts? Dan spreekt u met de huisarts af wie de vaccinatie toedient.
  • Als de huisarts deze patiënt vaccineert, dan neemt de huisarts het pneumokokkenvaccin voor deze patiënt in zijn/haar bestelling mee.