Verpleeghuizen

Griepvaccinatie
Verpleeghuisbewoners hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

  • Alleen de griepvaccins voor verpleeghuisbewoners vallen onder het NPG. U bestelt de vaccins voor bewoners kosteloos via SNPG.
  • De toediening van de vaccins wordt niet vergoed in verband met de Wet Langdurige Zorg.
  • De griepvaccins voor het personeel van het verpleeghuis vallen niet onder het NPG. De werkgever is hier zelf verantwoordelijk voor.

De Gezondheidsraad (GR) adviseert om bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen één keer te vaccineren tegen influenza. Het NPG volgt het advies van de GR. Per bewoner wordt er 1 griepvaccin kosteloos beschikbaar gesteld.

Pneumokokkenvaccinatie
Verpleeghuisbewoners met een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie vallen wel onder het NPPV.

  • Alleen de pneumokokkenvaccins voor verpleeghuisbewoners vallen onder het NPPV. U bestelt de vaccins voor bewoners kosteloos via SNPG.
  • De toediening van de vaccins wordt niet vergoed in verband met de Wet Langdurige Zorg.
  • De pneumokokkenvaccins voor het personeel van het verpleeghuis vallen niet onder het NPPV.