Verzorgingshuizen

Griepvaccinatie
Bewoners van verzorgingshuizen hebben vanwege hun leeftijd (veelal ouder dan 60 jaar) een indicatie voor de griepvaccinatie.

  • De huisarts van de bewoner bestelt en declareert het griepvaccin bij SNPG.
  • Gaat het om een verzorgingshuis met verpleeghuiszorg? Dan is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de griepvaccinatie van de bewoners. De specialist ouderengeneeskunde bestelt de griepvaccins kosteloos bij de SNPG. Het toedienen van de vaccinaties wordt niet vergoed.
  • De griepvaccinaties voor het personeel vallen niet onder het NPG. De werkgever is hier zelf verantwoordelijk voor.

De Gezondheidsraad (GR) adviseert om bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen één keer te vaccineren tegen influenza. Het NPG volgt het advies van de GR en stelt daarom per bewoner 1 griepvaccin kosteloos beschikbaar.

Pneumokokkenvaccinatie
Bewoners van verzorgingshuizen die een indicatie hebben voor de pneumokokkenvaccinatie vallen wel onder het NPPV.

  • De huisarts van de bewoner bestelt en declareert het pneumokokkenvaccin bij SNPG.
  • Gaat het om een verzorgingshuis met verpleeghuiszorg? Dan is de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de pneumokokkenvaccinatie van de bewoners. De specialist ouderengeneeskunde bestelt de pneumokokkenvaccins kosteloos bij de SNPG. Het toedienen van de vaccinaties wordt niet vergoed.
  • De pneumokokkenvaccinaties voor het personeel vallen niet onder het NPPV.