Woonvoorzieningen mensen met lichamelijke of zintuiglijke beperking

Griepvaccinatie
Mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking die een indicatie voor de griepvaccinatie hebben en die in een intramurale voorziening wonen, vallen wel onder het NPG.

  • De zorgorganisatie kan vaccins voor deze patiënten kosteloos via onze website bestellen.
  • De toediening van het vaccin wordt niet vergoed door de SNPG.
  • Indien de patiënt een huisarts heeft, moeten de zorgorganisatie en de huisarts afspreken wie de vaccinatie toedient.
  • Als de huisarts deze patiënt vaccineert dan kan de huisarts het griepvaccin voor deze patiënt in zijn/haar bestelling meenemen.

Pneumokokkenvaccinatie
Mensen die een indicatie hebben voor de pneumokokkenvaccinatie met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en in een intramurale voorziening wonen, vallen wel onder het NPPV.

  • De zorgorganisatie kan vaccins voor deze patiënten kosteloos bestellen via de SNPG.
  • De toediening van het vaccin wordt niet vergoed door de SNPG.
  • Indien de patiënt een huisarts heeft, moeten de zorgorganisatie en de huisarts afspreken wie de vaccinatie toedient.
  • Als de huisarts deze patiënt vaccineert dan kan de huisarts het pneumokokkenvaccin voor deze patiënt in zijn/haar bestelling meenemen.