Woonvoorzieningen mensen met verstandelijke beperking

Griepvaccinatie
Mensen die in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking verblijven hebben een indicatie voor de griepvaccinatie en vallen wel onder het NPG. Zij hebben een verhoogde vatbaarheid en binnen de instelling is verhoogde kans op transmissie van het influenzavirus. Vaccinatie vindt veelal plaats door artsen die werkzaam zijn in deze instellingen.

  • Artsen kunnen de griepvaccins bestemd voor deze personen kosteloos bestellen bij SNPG.
  • De toediening van het vaccin wordt niet vergoed vanuit het NPG.
  • In enkele gevallen vaccineren huisartsen deze patiënten. Als de huisarts deze patiënten vaccineert dan kan de huisarts de griepvaccins voor deze patiënten in zijn/haar bestelling meenemen.

Lees meer in de Richtlijn influenza van de NVAVG.

Pneumokokkenvaccinatie
Mensen met een indicatie voor pneumokokkenvaccinatie die in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking verblijven vallen wel onder het NPPV. Vaccinatie vindt veelal plaats door artsen die werkzaam zijn in deze instellingen.

  • Artsen kunnen de pneumokokkenvaccins bestemd voor deze patiënten kosteloos bestellen bij de SNPG.
  • De toediening van het vaccin wordt niet vergoed door de SNPG.
  • In enkele gevallen vaccineren huisartsen deze patiënten. Als de huisarts deze patiënten vaccineert dan kan de huisarts de pneumokokkenvaccins voor deze patiënten in zijn/haar bestelling meenemen.

Lees meer in de LCI-richtlijn pneumokokken.