Melden bijwerkingen

Belangrijk: meld, ook bij vermoedens van, elke bijwerking bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum LAREB. U bent als arts hiertoe ook verplicht volgens de Geneesmiddelenwet. U hoeft niet uit te zoeken of de klachten/verschijnselen daadwerkelijk door de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie komen. Zie voor actuele informatie over de bijwerkingen:

Lareb is een vaccinatiekennisbank gestart. Deze kennisbank geeft informatie over bijwerkingen en vermeende bijwerkingen van vaccins voor publiek en professionals. Informatie via https://www.lareb.nl/vaccin-knowledge