(Tijdelijke) contra-indicaties

  • Allergie

Antibiotica en hulpstoffen
Vaxigrip Tetra kan sporen van neomycine bevatten, Influvac Tetra bevat mogelijk sporen van gentamicine. Bij bekende anafylaxie voor deze antibiotica geldt een contra-indicatie voor het betreffende griepvaccin. Zie voor de overige hulpstoffen de bijsluiters.

Kippenei-eiwit
Griepvaccins worden gekweekt op kippeneieren en kunnen na zuivering sporen van kippenei-eiwit bevatten. Allergie is zeldzaam. Patiënten die voedingsmiddelen kunnen eten waar ei in zit (onder andere beschuit, cake, pannenkoek) kunnen veilig gevaccineerd worden. Patiënten die deze voedingsmiddelen vanwege een heftige allergie strikt vermijden, kunnen gevaccineerd worden wanneer ze nadien 15 minuten geobserveerd worden en er directe behandelmogelijkheden aanwezig zijn, mocht een reactie optreden. De arts weegt met de patiënt samen de voor- en nadelen van vaccinatie af.

  • Leeftijd < 6 maanden

Een leeftijd jonger dan 6 maanden is een contra-indicatie voor de griepprik omdat het griepvaccin onder de leeftijd van 6 maanden niet geregistreerd is. Het doel van maternale griepvaccinatie is om de zwangere en het (ongeboren) kind te beschermen tegen infecties. Maternale vaccinatie verkleint de kans op griep in de eerste levensmaanden van de zuigeling doordat de antistoffen die de moeder aanmaakt via de placenta worden overgedragen.

  • Tijdens een acute infectieziekte en/of koorts

Stel de vaccinatie uit tot de patiënt koortsvrij is.

  • Als er < 48 uur na de vaccinatie een operatie gepland is

Er is weinig bekend over de termijn die tussen de vaccinatie en een geplande operatie aangehouden moet worden. Bij een geplande operatie is een termijn van ten minste 48 uur een goede periode. De mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie zijn dan verdwenen, waardoor er geen verwarring met eventuele postoperatieve complicaties kan optreden. Er is geen reden om een operatie na een griepvaccinatie uit te stellen.

Zie ook de NHG-praktijkhandleiding.

Zie ook de productkenmerken en patiëntenbijsluiter via SmPC.