Meerdere vaccinaties tegelijkertijd

Wanneer in uitzonderlijke gevallen de drie vaccinaties op hetzelfde moment toegediend worden, kan ervoor gekozen worden de drie vaccinatie in beide bovenarmen toe te dienen (met een minimale afstand van 2,5 cm tussen twee vaccinaties) of de drie vaccinaties te verdelen over drie ledematen (twee armen en één been). Door op hetzelfde moment drie vaccinaties toe te dienen, is de kans op bijwerkingen vergroot, er is echter geen sprake van een optelsom van bijwerkingen van drie vaccinaties. Een goede afweging is nodig voor mensen die erg kwetsbaar/fragiel zijn waar eventuele bijwerkingen een grote impact kunnen hebben op de gezondheid. Dit is een individuele afweging in overleg met de arts.