Indicaties voor het NPG

De minister van VWS heeft de indicaties voor griepvaccinatie vastgesteld op advies van de Gezondheidsraad.

Rechts ziet u de groepen die in aanmerking komen voor een jaarlijkse griepvaccinatie.

Let op!
Denk bij geïndiceerde patiënten ook aan andere omstandigheden en vaccinatie.

Uitbreiding doelgroepen NPG

Het GR-advies dat vorig jaar september verscheen zorgt voor twee extra zaken waar u alert op moet zijn. Meer mensen mogen gratis de griepprik halen, bijvoorbeeld vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn, mensen met een BMI >40 en mensen met epilepsie. Daarnaast zal er per praktijk een aantal mensen zijn die wel in de doelgroep valt, maar geen uitnodiging krijgt.
Zwangere vrouwen mogen zich ook dit jaar zelf melden in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022. Op termijn zal de uitvoering van de griepprik bij zwangeren elders komen te liggen, maar voor aankomende najaar loopt de uitvoering nog via de huisarts.

Daarnaast is er ook een aantal medische risicogroepen dat nog niet goed uit de HISSEN gehaald kan worden. Patiënten uit deze groepen ontvangen dus geen uitnodiging.  Ook deze mensen mogen zichzelf bij de huisarts melden voor de gratis griepprik.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de NHG praktijkhandleiding griepvaccinatie 2022.

Het RIVM heeft over de uitbreiding van de doelgroep een infographic gemaakt die gebruikt kan worden bij het informeren van de patiënten: Infographic uitbreiding doelgroepen griepprik