Effectiviteit

Griepvaccinatie vermindert de morbiditeit met 30-70% en reduceert het aantal complicaties met 20-50%. Als de patiënt na vaccinatie toch influenza krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Vaccinatie van risicogroepen werkt kostenbesparend. Vaccinatie biedt geen bescherming tegen influenza-achtige ziektebeelden die niet worden veroorzaakt door het influenzavirus.

De vorming van antistoffen begint na ongeveer 1 week, bereikt een maximum na 4 weken en blijft bij gezonde ouderen ongeveer 24 weken op peil.

In september 2011 heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht aan de minister over de waarde van vaccinatie tegen influenza. Haar conclusie is dat de griepvaccinatie van bewezen waarde is voor mensen met een risicofactor. Het griepvaccinatiebeleid zou volgens de Raad gehandhaafd moeten blijven, ook al zijn er nog wel enkele wetenschappelijke vragen over de precieze werkzaamheid van de jaarlijkse vaccins.

  • Zie advies GR sept 2011
  • Het RIVM heeft voor professionals een toolkit griepprik gemaakt: Er is behalve de poster en de infographic, platte tekst te downloaden met vragen en antwoorden over de effectiviteit van de griepprik. Ook zijn er banners te downloaden die u op uw site kunt plaatsen.
    RIVM toolkit