Myocardinfarct

Patiënten die een myocardinfarct hebben gehad, waarbij cardiale schade is ontstaan, hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Patiënten die een myocardinfarct hebben gehad, waarbij géén cardiale schade is ontstaan, hebben geen indicatie voor de griepvaccinatie.