Post splenectomie

Patiënten waarbij de milt is verwijderd hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Dit geldt ook voor patiënten met functionele asplenie, bijvoorbeeld na verschillende sikkelcelcrises.