Overgebleven vaccins

Griepvaccins

Wat moet ik met overgebleven griepvaccins en lege spuiten?

Mag ik overgebleven griepvaccins gebruiken voor niet geïndiceerde patiënten?

Mag ik overgebleven griepvaccins aan de apotheek verkopen?

Mag ik overgebleven griepvaccins voor volgend jaar bewaren?

Mag ik overgebleven griepvaccins aan een collega geven?
Doorverkopen is wettelijk niet toegestaan. U mag wel vaccins aan een collega geven om geïndiceerde patiënten mee te vaccineren. Vaccins blijven wel altijd op naam staan van de besteller, de besteller dient derhalve wel alsnog deze vaccins mee te nemen in de opgave bij SNPG onder de juiste leeftijdscategorie.

Pneumokokkenvaccins

Wat moet ik met overgebleven pneumokokkenvaccins en lege spuiten?

Mag ik overgebleven pneumokokkenvaccins gebruiken voor niet geïndiceerde patiënten?

Mag ik overgebleven pneumokokkenvaccins aan de apotheek verkopen?

Mag ik overgebleven pneumokokkenvaccins voor volgend jaar bewaren?

Mag ik overgebleven pneumokokkenvaccins aan een collega geven?
Doorverkopen is wettelijk niet toegestaan. U mag wel vaccins aan een collega geven om geïndiceerde patiënten mee te vaccineren. Vaccins blijven wel altijd op naam staan van de besteller, de besteller dient derhalve wel alsnog deze vaccins mee te nemen in de opgave bij SNPG onder het juiste batchnummer.