Endocarditis profylaxe

Hebben patiënten met endocarditis profylaxe een indicatie voor een griep- en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. Dit zijn aandoeningen die hartfalen kunnen veroorzaken, zoals een doorgemaakt hartinfarct, angina pectoris, ritmestoornissen, klepgebreken of chronische longstuwing.

Patiënten die met succes een donorhartklep hebben ontvangen, hebben, gezien de verhoogde kans op hartproblemen, wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Patiënten met een endocarditis profylaxe, bijvoorbeeld een klepafwijking of een nieuwe hartklep, hebben wel een indicatie voor de griepvaccinatie. De profylaxe voorkomt dat de hartklep (verder) beschadigt. Meestal werkt de hartklep echter minder. Omdat het hart hierdoor tijdens griep zwaarder wordt belast, bevelen wij griepvaccinatie aan.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd.
Patiënten met endocaditis prfylaxe hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.