Spierdystrofie

Vormt spierdystrofie een indicatie voor griep en/of pneumokokkenvaccinatie?

Griepvaccinatie
Patiënten met Spierdystrofie hebben vanwege ademhalingsbelemmeringen wel een indicatie voor de griepvaccinatie.

Pneumokokkenvaccinatie
Een indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie bestaat alleen op basis van leeftijd. Patiënten met spierdystrofie hebben geen indicatie voor de pneumokokkenvaccinatie.