Hoe lang is het vaccin houdbaar als de veiligheidsnaald erop bevestigd is?

Als de veiligheidsnaald op het vaccin bevestigd is moet u het vaccin dezelfde dag toedienen en mag u deze NIET overnacht bewaren. Als een voorbereide spuit langer bewaard wordt, dient u deze te vernietigen.
U dient het vaccin tot moment van gebruik wel in de koelkast te bewaren.