Waarom heeft het huidige influenzavaccin geen vaste veiligheidsnaald?

Er is op dit moment maar één influenzavaccin met geïntegreerde veiligheidsnaald op de markt. Omdat de overheid voor de levering van influenzavaccins voor het vaccinatieprogramma niet afhankelijk wil zijn van één leverancier, kan dit vaccin niet ingekocht worden. Zodra er voldoende (kwalitatief) aanbod is van influenzavaccins met geïntegreerde veiligheidsnaalden, zal ernaar gestreefd worden om deze vaccins beschikbaar te stellen.