Waarom moeten uw medewerkers gaan vaccineren met veiligheidsnaalden?

Sinds januari 2012 is er een EU-richtlijn van kracht die het voorkómen van prikaccidenten en het veilig werken benadrukt. In Nederland heeft deze richtlijn geleid tot een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Naast het verbod op recappen (terugplaatsen van doppen op naalden) en het verplichte gebruik van de juiste naaldcontainers, wordt ook het gebruik van veiligheidsnaalden verplicht gesteld.

Het gebruik van veiligheidsnaalden beschermt uw medewerkers tegen prikaccidenten. Met het inzetten van veiligheidsnaalden stelt u het belang van de veiligheid van uw medewerkers voorop.