Worden de extra gemaakte kosten gecompenseerd?

De vergoeding van de vaccinaties is dusdanig opgesteld dat de compensatie voor de aanschaf van de veiligheidsnaalden, alsmede de extra tijdsinvestering hierin is opgenomen.