Voorbereiding koelkast voor de eerste levering

Heeft u alle benodigde voorbereidingen getroffen voor het ontvangen van de eerste vaccinlevering? Onderstaande voorbereidingen zijn noodzakelijk om de vaccinatiecampagnes van het nieuwe seizoen goed uit te kunnen voeren.

Griepvaccinatie

  • Het griepvaccin van het vorige seizoen is niet meer bruikbaar. Om verwarring te voorkomen met de vaccins voor het komende seizoen, zorgt u ervoor dat u eventueel overschot van de griepvaccins van het vorige seizoen uit de koelkast verwijdert en vernietigt voordat de volgende levering plaatsvindt.

Pneumokokkenvaccinatie

  • De samenstelling van het pneumokokkenvaccin verandert niet, in tegenstelling tot dat van het griepvaccin. Het pneumokokkenvaccin hoeft daarom niet aan het einde van de campagne te worden vernietigd.
  • Controleer of de houdbaarheidsdatum van de resterende pneumokokkenvaccins (Pneumovax 23) van vorige campagne niet is verstreken. Is de houdbaarheidsdatum verstreken, dan verwijdert u de vaccins uit de koelkast en vernietigt u deze.
  • Is de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken, werk dan volgens FEFO = First Expired First Out. U gebruikt dus deze vaccins als eerste in de komende campagne. Hiermee voorkomt u spillage.
  • U bent er alert op dat deze vaccins een ander batchnummer hebben dan de vaccins die nog geleverd zullen worden. Mede in verband met de registratie van de vaccinatie.

 

Zorg ervoor dat er geen andere producten dan medicijnen in de koelkast liggen en uw koelkast voldoet aan de gestelde eisen.