Spillage

Vanaf 1 december 2024 tot en met 31 januari 2025 kunt u via de website van SNPG opgave doen van het aantal toegediende griepvaccins. SNPG berekent vervolgens het aantal bestelde vaccins minus het aantal dat is toegediend, met inachtneming van bepaald percentage toegestane spillage. Dit percentage is afhankelijk van het aantal bestelde vaccins (zie onderstaand). We willen spillage van vaccins zoveel mogelijk beperken, dus wees kritisch over de grootte van uw bestelling.

Aan de hand van uw opgave berekenen wij welke kosten wij in rekening brengen. Dit doen wij door het aantal bestelde vaccins minus het aantal dat is toegediend, met inachtneming van bepaald percentage toegestane spillage, te berekenen. U betaalt voor elk te veel besteld vaccin € 7,20. Een factuur voor de kosten wordt naar de organisatie verstuurd. Indien u geen opgave doet, worden alle bestelde vaccins bij u in rekening gebracht.

Houdt bij uw opgave rekening met de volgende zaken:

  • U kunt alleen vaccins in uw opgave bij de SNPG meenemen die zijn toegediend aan – voor het NPG – geïndiceerde patiënten. Vaccins op eigen verzoek of voor personeel mogen niet via SNPG worden besteld. Deze vaccins neemt u niet in uw opgave mee.
  • Splits de opgave uit naar 2 leeftijdscategorieën (jonger dan 60 jaar en 60 en ouder). De webapplicatie telt deze 2 categorieën op tot een totaal aantal vaccinaties.
  • Let op: Bent u arts binnen een zorgorganisatie, dan wordt de toediening van de griepvaccins vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. U kunt geen declaraties bij de SNPG indienen. U moet wel opgave doen van het aantal gevaccineerde patiënten.
Toegestane spillage over aantal bestelde vaccins bij zorgorganisaties
   10 t/m 100 vaccins:30%
110 t/m 200 vaccins:20%
210 t/m 300 vaccins15%
310 t/m 400 vaccins:10%
410 t/m 500 vaccins:7,5%
510 vaccins en meer:5%

 

Voorbeeldberekening spillagekosten:

U heeft 280 griepvaccins besteld en heeft 218 vaccins toegediend, waar u ook opgave van doet. De toegestane spillage bij 280 bestelde vaccins is 42 (15% van 280 vaccins). U 62 vaccins niet toegediend en heeft daar dan ook geen opgave van gedaan. Uw overmatige spillage bedraagt 20 (62 ongebruikte vaccins minus toegestane spillage van 42). De spillagekosten bedragen derhalve € 138,- (20 vaccins x € 7,20).