Informeren

De griep- en pneumokokkenvaccinatie is preventief. Dit betekent dat de geïndiceerde patiënt geen klachten heeft, die misschien ook niet gaat krijgen en niet zelf gevraagd heeft om vaccinatie, maar actief benaderd wordt. Dit maakt het extra belangrijk dat iedere geïndiceerde patiënt een goed geïnformeerde keuze kan maken om al dan niet een griep- en/of pneumokokkenvaccinatie te nemen. Informeer geïndiceerde patiënten in begrijpelijke bewoordingen waarom vaccinatie wenselijk kan zijn en geef voorlichting over het te verwachten effect en de voor- en nadelen. Vertel ook dat de griepvaccinatie jaarlijks moet worden herhaald en geen bescherming biedt tegen alle IAZ (influenza-achtige ziektebeelden). De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om patiënten goed te informeren. De patiënt mag geen dwang ervaren. Uniformiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van de voorlichting zijn belangrijke basisprincipes bij het informeren.

Meer informatie over de landelijke kwaliteitseisen van voorlichting vindt u via het RIVM en de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de KNMG.

De infographics ‘Griepprik’ en/of ‘Pneumokokkenprik’ bevatten de meest actuele en relevante informatie over de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie. Zorg dat deze beschikbaar is voor de patiënt. 

Voor aanvullende informatie kunt u uw patiënten doorverwijzen naar Thuisarts of naar de publiekspagina van het RIVM.