Verantwoordelijkheden bij delegatie

Volgens de richtlijnen van het NPG en NPPV kan de uitvoering van de griep- en pneumokokkenvaccinatie worden gedelegeerd. De arts blijft echter altijd eindverantwoordelijk.

De medewerker van de zorgorganisatie die de opdracht aanvaardt is ervoor verantwoordelijk om de opdracht uit te voeren. Hij/zij moet handelen volgens afspraken. De arts blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van de handeling.

Wanneer de medewerker van de zorgorganisatie afwijkt van het protocol is hij/zij aansprakelijk voor de gevolgen.