Aflevering vaccins

U ontvangt op de dag voorafgaand aan de levering vóór 08.00 uur ’s ochtends een vooraankondiging met een indicatie van de levertijd (met een tijdsframe van 2-4 uur). Deze wordt verstuurd naar het e-mailadres van de praktijk zoals opgegeven in de webapplicatie.

De vaccins worden in een gekoelde vrachtauto vervoerd en bij u afgeleverd. De vaccins moet u bij aflevering zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 uur in de originele verpakking in de koelkast plaatsen. Zorg dat degene die de vaccins in ontvangst neemt, weet hoe om te gaan met het gekoeld bewaren van de vaccins.

Als u ervoor kiest om alle vaccins voor verschillende nevenvestigingen op een centrale plaats af te laten leveren, dan betekent dat dat u zelf verantwoordelijk bent om de vaccins naar de andere locaties te brengen. Uw organisatie moet zich realiseren dat wij geen koeldozen meer leveren die u hiervoor kunt gebruiken. U moet zelf voor koeldozen of een andere vorm van koeling zorgen tijdens transport om zo de koude keten te handhaven.

Als er niemand aanwezig is op de afgesproken afleverdatum verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact ons op te nemen. Als wij de vaccins niet kunnen leveren, bieden wij de zending de volgende werkdag kosteloos opnieuw aan. Voor een eventuele derde of verdere aanbieding van dezelfde levering brengen wij € 40,00 (incl. BTW) per aanbieding in rekening.

Als een zending door de transporteur niet afgeleverd kan worden op de afgesproken dag voor 16.00 uur, neemt de transporteur contact op met de betreffende organisatie en wordt afgesproken deze zending alsnog die dag af te leveren of er wordt een afspraak voor de volgende dag gemaakt.

Let op! De chauffeur die uw vaccins levert mag niet afleveren op een ander adres dan op de order staat. U mag dus niet de chauffeur naar een ander adres sturen. Wanneer u toch op een ander adres geleverd wilt krijgen, dient u dit van te voren aan te geven. Dit kan dus tot 8 dagen voor levering door in de webapplicatie uw bestelling aan te passen (afleveradres wijzigen) en binnen 8 dagen voor levering kunt u hiervoor contact met SNPG op te nemen via griep@snpg.nl of pneumokokken@snpg.nl met het verzoek of aanpassen van het adres nog mogelijk is. Wijzigingen binnen 8 dagen kunnen wij niet garanderen.

Wij wijzen u er op, dat reclamatie bij schade of een discrepantie tussen aantal geleverde vaccins en pakbon binnen 24 uur gedaan moet worden.