Aantal vaccins

Omdat het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen een nieuwe doelgroep betreft, is het moeilijk precies te voorspellen hoe hoog de opkomst van uw patiënten zal zijn. Het advies is om voorzichtig te bestellen. Als de opkomst hoger is dan in eerste instantie verwacht kunt u vaccins bijbestellen. U kunt twee keer gratis laten leveren.

Controleer voordat u bestelt of er nog vaccins in de koelkast heeft liggen die nog houdbaar en te gebruiken zijn in de komende campagne. Houd met een eventueel restant dat nog te gebruiken is, rekening bij het bestellen van het aantal pneumokokkenvaccins dat u verwacht voor het geldende campagnejaar nodig te hebben. Vaccins die niet meer tot en met de komende campagne te gebruiken zijn, vernietigt u.

Voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende afspraken. U dient de kostprijs per vaccin te betalen over alle teveel bestelde vaccins met uitzondering van het toegestane spillage (zie onderstaand overzicht). Daarom is het belangrijk om een paar weken voor de levering na te gaan of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger. De kostprijs is afhankelijk van het seizoen waarvoor ze geleverd zijn: 2021-2022 € 20,- per vaccin, 2022-2023 € 20,50 per vaccin en 2023-2024 € 22,50 per vaccin.

Het toegestane spillage percentage hangt af van het aantal bestelde vaccinaties.

  •   10 t/m 100 vaccins: 30%
  • 110 t/m 200 vaccins: 20%
  • 210 t/m 300 vaccins: 15%
  • 310 t/m 400 vaccins: 10%
  • 410 t/m 500 vaccins: 7,5%
  • 510 vaccins en meer: 5%

Spillage van de pneumokokkenvaccins wordt berekend NA de expiratiedatum van het betreffende vaccin. Pneumokokkenvaccins kunnen gebruikt worden tot de expiratiedatum. Pneumokokkenvaccins kunnen het gehele jaar door gezet worden en hoeven dus niet zoals bij de griepvaccins aan het einde van de campagne vernietigd te worden.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste twee leveringen zijn gratis, voor elke volgende levering betaalt u € 40,00 per levering.

Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit bekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende zorgorganisatie naar een andere bestellende organisatie, die elk een eigen AGB-code hebben. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere vestigingen gezamenlijk worden besteld op 1 AGB-code onderling verder te verdelen.
Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.