Aantal vaccins

Omdat het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen een nieuwe doelgroep betreft, is het moeilijk precies te voorspellen hoe hoog de opkomst van uw patiënten zal zijn. Het advies is om voorzichtig te bestellen. Als de opkomst hoger is dan in eerste instantie verwacht kunt u vaccins bijbestellen. U kunt twee keer gratis laten leveren.

Controleer voordat u bestelt of er nog vaccins in de koelkast heeft liggen die nog houdbaar en te gebruiken zijn in de komende campagne. Houd met een eventueel restant dat nog te gebruiken is, rekening bij het bestellen van het aantal pneumokokkenvaccins dat u verwacht voor het geldende campagnejaar nodig te hebben. Vaccins die niet meer tot en met de komende campagne te gebruiken zijn, vernietigt u.

Het is belangrijk om een paar weken voor de levering na te gaan of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Had u vorig jaar een hoog spillage? Bestel dan dit jaar wat voorzichtiger. Per vaccin dat boven de toegestane spillage nog overblijft, wordt € 6,90 in rekening gebracht.

De berekening bij één batch voor de toegestane spillage is als volgt:
Het toegediende aantal vaccins wordt naar boven afgerond op hele tientallen en vervolgens mag daarbovenop nog 5% van het aantal bestelde vaccins kosteloos overblijven.

Rekenvoorbeeld bij één batch:
U bestelt 120 vaccins en zet er 103. Voor de toegestane spillage wordt eerst afgerond naar boven op hele tientallen, dus 110. Vervolgens mag er nog 5% van 120 (is 6 vaccins) extra als spillage zijn, wat 116 maakt. Er blijven dan 4 vaccins over waarover per vaccin € 6,90 in rekening wordt gebracht.

De berekening bij meerdere batches is als volgt:
Het totaal aantal toegediende vaccins van de verschillende batchnummers wordt bij elkaar opgeteld en op hele tientallen naar boven afgerond.
Per batchnummer wordt berekend wat de toegestane spillage is (5% van het aantal bestelde vaccins).
Het totaal aantal bestelde vaccins minus het afgeronde aantal toegediende vaccins minus de toegestane spillage is de bovenmatige spillage.
Voor de bovenmatige spillage wordt nog rekening gehouden met de verhouding van het aantal vaccins per batchnummer.

Rekenvoorbeeld bij meerdere batches:
U bestelt 250 vaccins, waarvan 100 vaccins in batch 1 vallen en 150 vaccins in batch 2. U zet 81 vaccins van batch 1 en 131 van batch 2.

Voor het berekenen van de toegestane spillage wordt het aantal gezette vaccins van beide batches eerst afgerond op hele tientallen, dus 220 (81+131 = 212 > afgerond 220).

De feitelijke spillage is:
het aantal bestelde vaccins minus het afgeronde aantal gezette vaccins = 250 (100+150) – 220 = 30.

De toegestane spillage per batch is:
Batch 1: 100 * 5% = 5
Batch 2: 150 * 5% = 8

De bovenmatige spillage per batch is:
Batch 1: ((100/250) * 30) – 5 = 7
Batch 2: ((150/250) * 30) – 8 = 10

Er blijven in totaal 17 vaccins over waarover per vaccin € 6,90 in rekening wordt gebracht.

Spillage van de pneumokokkenvaccins wordt berekend NA de expiratiedatum van het betreffende vaccin. Pneumokokkenvaccins kunnen gebruikt worden tot de expiratiedatum. Pneumokokkenvaccins kunnen het gehele jaar door gezet worden en hoeven dus niet zoals bij de griepvaccins aan het einde van de campagne vernietigd te worden.

LET OP: het is belangrijk dat u een paar weken voor de levering nagaat of het aantal bestelde vaccins nog juist is. Tot 8 werkdagen voor de levering kunt u het aantal vaccins nog wijzigen. Als u op een later tijdstip nog vaccins tekort komt kunt u een nabestelling doen. De eerste twee leveringen zijn gratis, voor elke volgende levering betaalt u € 40,00 per levering.

Het onderling uitwisselen van vaccins is niet toegestaan. Dit bekent dat vaccins niet overgedragen kunnen worden van de ene bestellende zorgorganisatie naar een andere bestellende organisatie, die elk een eigen AGB-code hebben. Het is wel geoorloofd om vaccins die voor meerdere vestigingen gezamenlijk worden besteld op 1 AGB-code onderling verder te verdelen.
Het uitwisselen van de griep- en pneumokokkenvaccins is niet in lijn met de GDP (good distribution practice) en de Geneesmiddelenwet.