Wanneer bestellen?

U kunt vanaf 1 juni 2023 een bestelling plaatsen (het vanaf-tijdstip is nog nader te bepalen) via de webapplicatie.

Wij nodigen u in mei via de nieuwsbrief uit om via onze website te bestellen. Plaats uiterlijk 30 juni uw bestelling via onze website. De besteltermijn is noodzakelijk zodat u tijdig voldoende vaccins in huis heeft.

Let bij het bestellen van nieuwe vaccins op het volgende:

  • Vernietig de niet gebruikte griepvaccins van de vorige vaccinatiecampagne. Hiermee voorkomt u verwarring bij een nieuwe zending griepvaccins.
  • Pneumokokkenvaccins hebben een langere houdbaarheidsdatum, inventariseer derhalve of er nog voorraad aanwezig is van pneumokokkenvaccins die de komende campagne nog toegediend kunnen worden. Pneumokokkenvaccins dient u pas te vernietigen als de houdbaarheidsdatum ook daadwerkelijk is verstreken.